Hvordan et hjemmeside-udviklingsprojekt opsættes er helt forskelligt fra bureau til bureau, men størstedelen af vores brugere gør brug af en simpel vandfaldsmodel til at strukturere deres udviklingsforløb.

Vandfaldsmodellen er en anerkendt tilgang til softwareudvikling, som tager udgangspunkt i at én opgave udløser den næste. Der er altså en sekventiel sammenhæng mellem faserne. I Helo CRM er tilpasset specifikt til udvikling af hjemmesider ved hjælp af den indbyggede funktionalitet "Kundeopgaver" som gør det muligt at opsætte sine egne kundeopgaver.


Mest anvendte udviklingsforløb

I Helo CRM er der som standard valgt et udviklingsforløb, som også denne artikel tager udgangspunkt i. Passer denne projektstruktur ikke ind i jeres virksomhed, så frygt ikke - det er nemt at lave sin egen

 1. Projektdefinition
 2. Design
 3. Udvikling
 4. Præsentation af hjemmeside for kunde
 5. Foretag rettelser
 6. Udrulning

1. Projektdefinition
I første fase af projektet udarbejdes en behovsspecifikation som tager udgangspunkt i relevante emner som f.eks.:
 • Design
 • Struktur
 • Menu
 • Farver
 • Skrifttyper
 • Grafik (logo, billeder, ...)
 • Antal indholdssider
 • Osv.
Jo mere information der fastlægges fra start - desto nemmere er det for den projektansvarlige efterfølgende at kunne efterkomme kundens ønske. Og det er netop et kritisk punkt i udvikling af en ny hjemmeside, for ofte taler eksperten og kunden forbi hinanden, hvilket kan resultere i flere brugte arbejdstimer end først antaget.

2. Design
Det første trin, som dog ofte udføres samtidig med selve udviklingen, i udarbejdelsen af den nye hjemmeside er at påbegynde det designmæssige arbejde for at danne et fundament for den kommende side. De fleste bureauer leverer hjemmesider som benytter sig af en velkendt platform, f.eks. WordPress, hvorefter de installerer et tema, som tilpasses kundens ønske og det er præcis hvad der er tanken med dette trin - at designet fastlægges, hvorefter det udviklingsrelaterede arbejde kan påbegynde.

3. Udvikling
Når det designmæssige fundament er på plads, kan udviklingsarbejdet påbegynde. Omtalte udvikling her relaterer sig til:
 • Indsættelse af tekst og grafik
 • Tilpasning af tema (typisk CSS)
 • Evt. udarbejdelse og implementering af specialfunktioner
Når udviklingsarbejdet er udført og det internt i virksomheden er besluttet at man er nået til et punkt hvor man vil fremvise hjemmesiden til kunden, kan næste fase indtages.

4. Præsentation af hjemmeside for kunde
Når hjemmesiden præsenteres for kunden, er det vigtigt at bureauet såvel som kunden er meget konkrete. Dvs. når kunden kommer med ønske om at lave om på en række ting, så er det vigtigt at bede kunden præcisere nøje hvad der så ønskes, så I som bureau ikke risikerer at bruge mere tid på at lave noget, som kunden igen ikke kan lide. Derfor - vær ekstrem konkret, og kræv det samme af din kunde.

5. Foretag rettelser
Som følge af præsentationen for kunden plejer der som oftest at følge en række rettelser med. Disse udarbejdes og fremvises igen for kunden som værende en del af fasen "Rettelser". Der vil altså her forekomme en del frem-og-tilbage aktiviteter - og i helt forskellig grad fra projekt til projekt.

6. Udrulning
Når begge parter (bureau og kunde) er enige om at hjemmesiden er klar til udrulning, overflyttes denne til rette hosting og samtlige nødvendige handlinger foretages. Dette er det sidste trin i udviklingsfasen, før kunden evt. overgår til normal kunde med vedligeholdelse. En sådan vedligeholdende er ikke opsat som standard-opgave, men kan nemt konfigureres efter ønske.

En oplagt kundeopgave kunne være et månedligt tjek indeholdende:
 • FTP og SQL backup
 • Sikkerhedstjek
 • Besøgsrapport (evt. vha. Analytics)
 • Opdatering af WordPress-platform, tema og plugins

Skal opgaverne være med eller uden deadline?
Et oplagt spørgsmål vil selvfølgelig være om man bør sætte deadlines på sine opgaver. Som udgangspunkt er ovenstående opgaver defineret UDEN deadline da vi oplever, at det mere er reglen end undtagelsen, at disse overskrides som følge af flere forskellige årsager - manglende kunderespons som værende den største synder.

Hvordan sætter du selve kundeopgaverne op selv?
Læs artiklen "Hvordan opsættes kundeopgaver?" og lær mere om hvordan I opsætter jeres egne kundeopgaver, som passer til lige præcis jeres arbejdsgang.