Hvad er kundeopgaver?

Kundeopgaverne i Helo CRM er ét af de mest anvendte funktioner, da det er så fleksibelt opbygget, at det kan bruges til stort set alle tænktelige kunderelaterede opgaver.


Der findes 3 forskellige typer kundeopgaver:


OPGAVETYPE TYPISK ANVENDELSE
Uden deadline Ad hoc-opgaver
Med deadline Opfølgningsopgaver - f.eks. et servicekald i forbindelse med opstart af AdWords kampagne
Med deadline (tilbagevendende) Bruges meget i forbindelse med kundeabonnementer - optimering, rapportering og lign.


Brugen af de forskellige opgavetyper svinger meget fra bureau til bureau og måske kan netop jeres bureau finde en helt ny måde at gøre brug af kundeopgaverne på.


Kundeopgaver kan opsættes til at skulle udføres i forbindelse med en eller flere af flg. arbejdsområder:

  • AdWords
  • SEO
  • Hjemmesider

Opsætning af kundeopgaver
Kundeopgaver styres fra hovedfanen "Administration", hvori knappen "Kundeopgaver" findes.

Ved at klikke på knappen, vises en komplet liste over kundeopgaver. Der er som udgangspunkt allerede tilføjet en række standard-kundeopgaver, som kan bruges - eller fjernes ved deaktivering (fjern fluebenet i kolonnen "Aktiv".


Tilføj nemt en ny kundeopgave ved at klikke på knappen "Tilføj Opgave" øverst i højre hjørne. Herefter ses flg. vindue.


Tilføj ny kundeopgave

  • Vælg evt. et ikon
  • Vælg et navn for opgaven (f.eks. Optimering)
  • Vælg en eller flere kategorier, hvor denne opgave kan bruges (f.eks. AdWords og SEO)
  • Vælg deadline/tilbagevendende - skal opgaven f.eks. køre i cyklus, eller er det en engangsopgave? Se tabellen øverst i artiklen for forklaring på forskellene.
  • Vælg hvilke flueben der skal være markeret som standard under "Kommentar auto-tjek"


* Felter markeret med blå streg i venstre side er påkrævede felter.


Kundeopgaver kan herefter tilføjes til et eller flere produkter, hvilket gør det nemmere at tilføje en række kundeopgaver på én gang - f.eks. i forbindelse med salg af en specifik AdWords pakke.


Du er nu klar til at gøre brug af Helo CRMs kundeopgaver, så der løbende er overblik over opkommende samt udførte kundeopgaver.


Vær opmærksom på, at før en kunde kan vises under én af hovedfanerne (AdWords, SEO og/eller Hjemmeside), er det nødvendigt at definere disse under hovedfanen "Kunder". Læs mere om dette emne her.