I Helo CRM kan administratorer nemt og hurtigt importere leads og kunder med CSV-filer, som kan redigeres i f.eks. Excel.


Følg nedenstående trin for at importere leads:

  • Gå til hovedfanen "Administration"
  • Klik på "Importér & Eksportér"
  • For at få den rette struktur i CSV-filen, kan man med fordel gå til fanen "Eksportér" og klik på "Eksportér" (om Leads eller Kunder er valgt i Kilde er ligemeget, da strukturen er ens)


  • Indsæt nye leads/kunder i CSV-filen i de rette kolonner (tomme felter er OK - f.eks. hvis man ikke har en adresse el. lign) og gem filen
  • Under hovedfanen "Administration" vælges igen "Importér & Eksportér", men denne gang vælges fanen "Importér" (standard-valg)
  • Vælg rette destination, kodning, ejer og find din CSV-fil
  • Klik på knappen "Importér" hvorefter emnerne importeresIngen dubletter
I forbindelse med importeringen foretages et tjek - om nye leads/kunder allerede eksisterer. Er dette tilfældet, springes denne over, så det samme lead eller kunde ikke findes to gange."Tilføjet" og "I alt"

Når importeringen har fundet sted vises en bekræftelse, som informerer om antallet af tilføjede emner samt total antal emner i CSV-filen.

  • Tilføjet = antal emner som blev importeret
  • I alt = antal emner i alt i den importerede CSV-fil
Er der forskel mellem disse 2 tal betyder det at et eller flere af emnerne blev sprunget over, da de allerede eksisterer blandt jeres leads eller kunder.


Tip: Importér leads opdelt på forskellige sælgere
Har man eksempelvis 600 leads, som skal importeres til 3 forskellige sælgere, kan man med fordel opdele de 600 leads i CSV-filer á 200 leads, for på denne måde at kunne tildele ejerskab direkte i forbindelse med importeringen.